Akvarellmålning, sex stycken kvinnliga vasaloppsåkare står redo för start med nummerlappar och färgglada overaller
Startklar