Bidrag till Gustav Vasa – Bilden av en kung med verket Jåp Mi